Psychologia w kilku słowach

Psychologia w kilku słowach

Czym jest psychologia?

Pojęcie psychologia wywodzi się z języka greckiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza “naukę o duszy”. Obszar jej działań stanowi człowiek, a dokładniej jego zachowania w środowisku społecznym, funkcjonowanie w relacji z innymi ludźmi oraz psychika. Nauka ta ma na celu poprzez gromadzenie różnych danych opisywanie zjawisk psychologicznych oraz poszukiwanie prawidłowości i zależności pomiędzy nimi. Ponadto próbuje przewidzieć potencjalne zachowania człowieka i zapobiec pewnym działaniom, traktowanym ogólnie jako niepożądane.

Wybrane dziedziny psychologii

Psychologia poznawcza (kognitywna) – zajmuje się badaniem struktur poznawczych oraz zasadami funkcjonowania systemu specjalizującego się w odbiorze i przetwarzaniu informacji, jakim jest ludzki umysł.
Psychologia rozwoju – to badanie rozwoju i zmian zachodzących w zachowaniu człowieka od poczęcia aż do śmierci.
Psychopatologia – wyjaśnia znane zaburzenia (np. spostrzegania, myślenia, świadomości, pamięci, emocji itd.) oraz chorobowe zjawiska psychiczne.
Psychologia społeczna – bada zależność wpływu grupy ludzi na postawę, emocje i sposób myślenia jednostki.
Psychologia pozytywna – koncentruje się głównie na podłożu dobrego samopoczucia, zachęca do poprawy swoich działań, aby móc czuć naturalną i autentyczną radość życia.

Psycholog w praktyce

W życiu codziennym spotykamy się z pojęciem psychologii w bardzo wielu dziedzinach życia. Na przykład idąc do pracy w wybranych specjalnościach zostajemy poddani testom psychologicznym. Ich celem jest stwierdzenie czy kandydat jest odpowiednią osobą na dane stanowisko. Kibicując swoim ulubionym sportowcom też z pewnością zauważyliśmy, że współpracują oni z psychologiem.  Pomaga on im w radzeniu sobie ze stresem i innymi emocjami, co przekłada się na lepsze wyniki w zawodach. W kryminalistyce również biegli sądowi mają bardzo ważny dla sprawy głos. Warto jeszcze wspomnieć o edukacji, w której psychologia jest ogromnym wsparciem dla nauczycieli i wychowawców oraz samych uczniów. I oczywiście jako nauka behawioralna pozwala nam pojedynczym ludkom radzić sobie z różnymi problemami o podłożu emocjonalnym.